Saugumo taisyklės ekskursijų metu

Visiems vykstantiems į KrisTravel ekskursijas reikia pasirašyti į kelionių saugos žurnalą. Pasirašoma tą dieną, kada vyksta ekskursija. Pasirašydami atsakote už saugų elgesį ekskursijų metu.

 
SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS
EKSKURSIJŲ (IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ IR T.T.) METU
 
Data:  
Kelionės maršrutas:  
Planuojama kelionės trukmė (nuo-iki):  
Kelionės vadovas:  
 
Atsisakau nuo bet kokių pretenzijų kelionių vadovui, susijusių su mano, su manimi vykstančių nepilnamečių asmenų už kuriuos esu atsakingas, sveikatos ar gyvybės klausimais, mano turto dingimo ar sugadinimo klausimais.
Aš prisiimu sau bet kokią riziką, ekskursijos metu, kuri gali nutikti dėl mano kaltės ar su manimi kartu keliaujančių nepilnamečių kaltės, nesilaikant saugaus elgesio taisyklių, ir už sugadintą inventorių ir kitą asmeninę įrangą bei turtą, savo (su manimi keliaujančių nepilnamečių vaikų) sveikatos būklės riziką, kontaktų su kitais kelionės dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo bei dėl trečių asmenų veiksmų.
Patvirtinu, kad esu susipažinęs su saugaus elgesio reikalavimais ir taisyklėmis ekskursijų metu bei išklausiau kelionės vadovo instruktažą (jei jis yra būtinas), man yra žinoma apie visas aukščiau nurodytas rizikas mano turtui ir mano  bei su manimi keliaujančių nepilnamečių asmenų sveikatai, ir gyvybei.
 
Bendrieji saugaus elgesio reikalavimai ir taisyklės
 • Prieš ekskursiją būtina išklausyti kelionės vadovo instruktažo (jei jis yra būtinas) ir atsakingai laikytis saugaus elgesio taisyklių;
 • Būtina laikytis kelionių vadovo nurodymų ir instrukcijų, užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu keliaujantys nepilnamečiai asmenys;
 • Asmeninio turto saugumą užtikrina patys dalyviai, kelionių vadovas už dalyvių daiktus neatsako;
 • Už dingusią ar sugadintą grupinę įrangą atsako kaltas asmuo, o jei negalima jo nustatyti visa grupė solidariai;
 • Laikytis saugaus elgesio reikalavimų einant pėsčiomis, kopiant į kalnus, apžiūrint lankytinas vietas;
 • Laikytis saugaus elgesio reikalavimų vykstant transportu, iš jo išlipus;
 • Laikytis saugaus elgesio reikalavimų prie vandens ir vandenyje;
 • Asmuo sugadinęs ar netekęs turto, susižalojęs ar netekęs gyvybės, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų yra visiškai atsakingas už jam įvykusias pasekmes, o taip pat privalo atlyginti kelionių vadovui bei grupei dėl savo veiksmų sukeltą žalą (nuostolius), o taip pat atlyginti neturtinę žalą.
 
Aš, pasirašydamas šį dokumentą ar pasirašydamas į kelionių žurnalą, tvirtinu, kad perskaičiau šį dokumentą, suprantu jį, besąlygiškai pritariu jo turiniui ir pasižadu jį vykdyti.
 
ŠALIŲ REKVIZITAI
Kelionės vadovas:                                                  Ekskursijos dalyvis, pasirašantis už saugaus elgesio reikalavimus ir taisykles
Vardas, pavardė, parašas:                                   Vardas, pavardė, parašas:
 


SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS
EKSKURSIJŲ (IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ IR T.T.) METU
 
Data:  
Kelionės maršrutas:  
Planuojama kelionės trukmė (nuo - iki):  
Kelionės vadovas:  
 
Bendrieji saugaus elgesio reikalavimai ir taisyklės
 
 • Prieš ekskursiją kelionės dalyvis įsipareigoja atidžiai išklausyti ir atsakingai laikytis kelionės vadovo nurodymų ir instruktažo (jei jis yra privalomas).
 • Kelionės dalyvis įsipareigoja  tinkamai laikytis saugaus elgesio reikalavimų:
 • einant pėsčiomis, kopiant į kalnus, apžiūrint lankytinas vietas;
 • vykstant transportu ir iš jo išlipus laikytis saugaus eismo taisyklių (eiti per gatvę su visa grupe ir  tik tam skirtose vietose: pėsčiųjų perėjose, degant žaliam šviesoforo signalui);
 • prie vandens telkinių ir atviruose vandens telkiniuose, plaukimo įvairiomis vandens transporto priemonėmis taisyklių;
 • gamtoje - priešgaisrinių ir aplinkosaugos reikalavimų;
 • kitose kelionės maršruto vietose.
 • Kelionės dalyvis įsipareigoja elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.
 • Be kelionės vadovo leidimo neleidžiama atsiskirti nuo kelionės dalyvių arba atsilikti nuo grupės.
 • Kelionės dalyvis įsipareigoja užtikrinti savo asmeninio turto saugumą. Kelionės dalyvio asmeninio turto vagystės ar sunaikinimo atveju, kelionės vadovas atsakomybės neprisiima.
 • Kelionės dalyvis, dalyvaudamas kelionės metu su nepilnamečiu (-ais) vaiku (-ais), prižiūri jį, atsako už jo elgesį, saugumą, veiksmus ir iš jų kilusią žalą, kurią privalo atlyginti ir padengi visus nuostolius. Jei ekskursijos metu dalyvis neprižiūri nepilnamečio vaiko ar įvykus nelaimingam įvykiui, tai kelionės vadovui atsakomybė netaikoma.
 • Už sugadintą ar dingusią grupinę įrangą atsako kaltas asmuo, tačiau tuo atveju, jei neįmanoma nustatyti kalto asmens, tada atsako visa kelionės grupė solidariai.
 • Kelionės dalyvis, pasijutęs prastai ir / ar pastebėjęs kito kelionės dalyvio prastą sveikatos būklę, ir / ar įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdamas informuoja kelionės vadovą.
 • Kelionės dalyvis, sugadinęs ar netekęs turto, susižalojęs ar netekęs gyvybės, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų yra visiškai atsakingas už jam įvykusias pasekmes, o taip pat privalo atlyginti kelionės vadovui bei grupei dėl savo veiksmų sukeltą žalą (nuostolius), o taip pat atlyginti neturtinę žalą.
Aš, būdamas kelionės dalyviu, prisiimu sau bet kokią riziką, susijusią kelionės metu, kuri gali nutikti dėl mano kaltės, nesilaikant kelionės vadovo instruktažo (jei jis buvo privalomas) ir  saugaus elgesio taisyklių, ir už sugadintą inventorių ir kitą asmeninę įrangą bei turtą, savo sveikatos būklės riziką, kontaktų su kitais kelionės dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo bei dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
Atsisakau nuo bet kokių pretenzijų kelionės vadovui, susijusių su mano sveikatos, gyvybės ar turto klausimais.
Patvirtinu, kad esu susipažinęs su saugaus elgesio reikalavimais ir taisyklėmis kelionės metu bei išklausiau kelionės vadovo instruktažą (jei jis yra būtinas), man yra žinoma apie visas aukščiau nurodytas rizikas mano turtui ir mano sveikatai, ir gyvybei.
Aš, pasirašydamas šį dokumentą, ar pasirašydamas į kelionių žurnalą tvirtinu, kad perskaičiau šį dokumentą, suprantu jo turinį ir pasižadu jį vykdyti.
 
Kelionės vadovas: Kelionės dalyvis, pasirašantis už saugaus elgesio reikalavimus ir taisykles
 
______________________________________
 
______________________________________
(vardas, pavardė, parašas) (vardas, pavardė, parašas)
 
 

 
Mūsų partneriai