Kelionių vadovas ar gidas?

KUOM SKIRIASI KELIONIŲ VADOVAS NUO GIDO?!!!

gidas – nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris teikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves;

kelionių vadovas – nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris teikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse šalies viduje ar užsienyje;

ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal nustatytą maršrutą, kai dalyvauja gidas;

turistinė kelionė – ilgiau kaip parą trunkanti individuali ar grupės asmenų kelionė pagal nustatytą maršrutą ir laiką;

pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
 
Parengta pagal: VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S
2001 m. sausio 2 d. Nr. 2


Taigi išsiaiškiname kas, kaip ir prie ko paprastais žodžiais.
 
Daugelis maišo šiuos du dalykus, net ir turizmo agentūrų darbuotojai. Visų pirma, šioms dvejoms specialybėms parengti yra reikalingi kursai, ir beje, kursai atskirai būna tiek kelionių vadovams, tiek gidams. Norint gauti pažymėjimą ir oficialiai tapti gidu ar kelionių vadovu reikia turėti universitetinį išsilavinimą ir baigti spec. kursus.
 
Pirmas esminis skirtumas tarp gido ir kelionių vadovo: 
Gidu dirbti gali asmuo toje šalyje, kurioje baigė spec. kursus, pvz.: jei baigei kursus Lietuvoje, tai gidu gali būti tik Lietuvoje. Jei baigei kursus Graikijoje, tai gidu gali dirbti tik Graikijoje.
Kelionių vadovas turėdamas kelionių vadovo pažymėjimą su savo grupe gali keliauti po visą pasaulį. Yra nemažai valstybių, kur grupės turistų neleidžia keliauti, jeigu jie neturi savo kelionių vadovo.
Dažniausiai kelionių vadovas atlydi savo grupę iki muziejaus ar kitos lankomos vietos ir perduoda vietiniam gidui.
Taigi norėdami palengvinti savo buvimą kitoje svetimoje šalyje pirmiausiai jūs samdotės kelionių vadovą, o tada, norėdami išsamiau ir daugiau sužinoti apie lankomus muziejus, galerijas ir kitas vietas, samdotės ten dirbančius vietinius gidus.

Gidas- sutinkantis grupes ir pravedantis ekskursijas sutikimo vietoje, pvz.: jūs atvykstate i Atėnų archeologinį muziejų, ten jus pasitinka vietinis gidas, kuris jums viską pasakoja tik apie tai, kas yra tame muziejuje. Gidas teikia visą pilną informaciją ekskursijos metu apie tą vieną (gali būti ir keli) lankomą objektą.
Gidas taip pat gali sudarinėti savo ekskursijas, kurios susidarys iš kelių lankomų objektų. Tokiu atveju jums nereikės papildomai samdytis kelionių vadovo.

Kelionių vadovas - žmogus lydintis grupes kelionių ir ekskursijų metu. Kelionių vadovas gali lydėti savo grupę nuo pat pirmo pradinio išvykimo taško. Pvz.: Jūs išvykstate iš savo šalies jau kartu su kelionių vadovu. Taip pat kelionių vadovas gali būti vietinis toje šalyje, į kurią jūs atvykstate ir lydėti jus ekskursijų metu po tą šalį, kurioje jūs keliaujate. Pvz.: Jūs atvykstate į Graikiją ir norite po ją pakeliauti, o ne sėdėti vien tik viešbučio teritorijoje, jūs samdotės kelionių vadovą, kad jums būtų viskas paprasčiau arba tiesiog keliaujate patys.
Kelionių vadovas trumpai pasakoja apie pravažiuojančius objektus, pasako svarbiausius dalykus apie lankomus objektus – kodėl juos reikia pamatyti, ką jie reiškia, kuom jie žavūs ir išskirtiniai.
Kelionių vadovas paprastai lydi turistus pačios kelionės metu, kitaip tariant užsiima organizaciniais dalykais, tokiais kaip nuvežimas i viešbutį, apgyvendinimas, kelių ir vietovių žinojimas, nurodymas kur ir kaip keliauti, kur skaniau pavalgyti, kur nueiti į tuoletą, kur geriau apsipirkti ir pan.
Paprastai kelionių vadovams dirbti tenka kartu su vietiniais gidais, nes iš Lietuvos atvykęs kelionių vadovas negali vesti ekskursijos lankomų objektų viduje.
Kelionių vadovo pagrindinės funkcijos – sužiūrėti, kad ekskursijos arba visos kelionės programa įvyktų taip, kaip ir numatyta. Kad nebūtų vėlavimų, išspręsti netikėtai iškilusias problemas, vertėjauti kelionės metu ir būti pagalbininku visose situacijose.
 
Kokių asmeninių savybių reikia kelionių vadovui?

Ypač svarbu išmanyti šalį, į kurią keliauji, būti ryžtingam, drąsiam, komunikabiliam, žingeidžiam, turėti lyderio savybių. Turi gebėti vesti grupelę žmonių per krūvą išbandymų, su kuriais susiduri kiekvieną dieną, kai nesi savo komforto zonoje – biure ar namuose.
 
Su kokiais sunkumais dažniausiai susiduria kelionių vadovai savo darbe?

Sudėtinga dirbti su kitų šalių vietiniais žmonėmis, kurie turi ilgametes nusistovėjusias tradicijas, požiūrius, etiketą ir panašiai. Reikia išmokti prisitaikyti ir susitaikyti su čionykščiais papročiais. Kaip visada vietiniai primena – šioje šalyje daryk taip, kaip vietiniai daro.

Kodėl žavus šis darbas? Kas galėtų tapti kelionių vadovais?

Kelionių vadovo darbas žavus, nes visada yra iššūkių, kuriuos reikia įveikti. Kiekviena ekskursija ar kelionė yra unikali. Skirtingi žmonės atneša skirtingos patirties. Yra galimybė susipažinti su kitų kultūrų žmonėmis, netgi kartu su jais dirbti, artimiau juos pažinti, kažką naujo iš jų išmokti. Nemažai laiko praleidžiama su vietiniais gidais, kurie pasidalina savo pasaulio suvokimu bei patirtimi. Tapti kelionių vadovais rekomenduojama  tiems, kurie gali namus palikti neribotam laikui ir, viską metę, išvažiuoti, taip tiems, kurie gali gyventi be savo draugų, šeimos ir artimųjų. Reikia būti stipriu žmogumi, mokančiu susitvarkyti netikėtose situacijose, turinčiu greitą reakciją ir randančiu sprendimus.
 

Tiesa - kelionių vadovas dažnai atlieka ir gido pareigas (netgi nors tai kitoje šalyje ir yra draudžiama), taip kelionių agentūros sutaupo pinigėlių.
 
 
Apžvalginės ekskursijos. Jos paprastai daugiatemės, jose naudojama istorinė ir šiuolaikinė medžiaga. Jose rodomi įvairūs objektai - istorijos, kultūros, gamtos paminklai, pastatai, gamtos objektai, garsių įvykių vietos, ypatingos miestų vietos, pramonės ar žemės ūkio objektai. Jose pateikiama apibendrinta informacija, suteikianti bendrą vaizdą apie miestą, vietovę, įmonę ar įstaigą. Gali apimti labai plačius laikinius rėmus - pvz., miesto istorija nuo pirmųjų priešistorinių gyvenviečių.
 
KrisTravel ekskursijos dažniausiai yra apžvalginės. Taip pat KrisTravel organizuoja ir išvykas bei žygius į kalnus ar kalnų tarpeklius, išvykas su dviračiais ar jūrinėmis baidarėmis ir kt.

GIDO arba KELIONIŲ VADOVO kailyje

            Aplinkiniai, išgirdę, jog dirbi gide arba kelionių vadove, pradeda aikčioti ir pavydėti. Visi mano, kad šios specialybės žmonės praktiškai visada poilsiauja, daug keliauja ir daug pamato. Sutinkam, galbūt žiūrint iš šalies atrodo, jog šis darbas lengvas ir labiau jį galima vadinti atostogomis nei darbu. Tačiau... Neplanuotose situacijose neišvengiamai atsirandantis stresas, tiesioginis kontaktas su įvairiais žmonėmis, privaloma plati šypsena ir budrumas – nuolatiniai profesiniai palydovai.
         Gidų ir kelionių vadovų didžioji aistra yra kelionės ir ekskursijos, kitaip ir būti negalėtų, todėl kiekviena kelionė ar ekskursija yra nepakartojama ir išskirtinė. Nesvarbu, kad tai gali būti 30-tas kartas Graikijoje ar Kipre. Tačiau vien noro keliauti nepakanka. Reikia būti geru psichologu, kadangi nemaža dalis  turistų vyksta ne tik pamatyti neaplankytų kraštų. Dauguma vežasi ir savo bėdas, problemas, aktualijas, darbus ir net nenoromis kreipiasi į kelionių vadovą. Mokėjimas išklausyti, pagirti ir nedalinti neprašytų patarimų – didelis mokslas. Todėl svarbiausias dalykas šiame darbe, galime sakyti, jog tai – kantrybė. Nori ar nenori, jos išmoksti, tik vieni turi ribotus kantrybės išteklius, o kiti ją nuolat augina, vis labiau stebindami patys save ir įveikdami neįtikėtinas situacijas.
         Kaip ir kiekviename darbe, taip ir gido ar kelionių vadovo profesija turi ir neigiamų pusių, kurios pamažu persiduoda ir į kasdienį gyvenimą. Fizinis nuovargis, jautresnė nervų sistema bei perdėta reakcija į smulkmenas – mūsų priešas. Tačiau  privalumų yra daugiau nei trūkumų – nuolatinis tobulėjimas, išugdytas punktualumas, patenkintas žingeidumas, besiplečiantis akiratis, galimybės pabuvoti ten, kur kiti gal tik svajoja. Be to, įvairias šalis ar vietoves pamatai visais metų laikais. Nežinai, ką reiškia rutina, nes esi nuolatiniame veiksme, mezgi naujas pažintis... Galima būtų vardinti ir vardinti.
Akivaizdu, jog pliusai ima viršų.
          Tačiau norint šį darbą dirbti kokybiškai, reikia jį dirbti ribotą laiką arba periodiškai. Gido ir kelionių vadovo profesiją galima būtų priskirti toms profesijoms, kurios reikalauja ypatingai daug pastangų. Jei pradeda pabosti žmonės, jei pajuntama, jog mieliau jų nematyti ir geriau keliauti vienam, tai ženklas, jog reikėtų pamąstyti apie pasitraukimą. Turistui esi įdomus tol, kol jis jaučia tavo natūralumą, mato, jog atlieki darbą ne kaip prievolę, o kaip malonumą. Priešingu atveju, norimo rezultato nebus. Be abejonės ir turistų tarpe pasitaiko tokių, kuriems neįdomus nei tu, nei tavo pasakojimai, nei dar bala žino kas. Tačiau nereikia kreipti dėmesio, dirbama ne dėl tokių. Blogi prisiminimai dingsta, lieka tik gerieji. Visada malonu sutikti gatvėje besišypsančius buvusius turistus, gauti sveikinimus įvairių švenčių proga ir sulaukti skambučio su prašymais pagelbėti kitoje kelionėje. Tai - geriausias atpildas.
              Žinoma, yra ir finansinis atpildas. Atlyginimas šiame darbe palyginus neblogas, tačiau atsakomybė bei sudegintos nervų ląstelės taip pat kainuoja. Tačiau tikrai didžioji dalis kelionių vadovų ir gidų dirba ne dėl pinigų, bet dėl to, jog jiems patinka kelionės, žmonės, įspūdžiai. Atlygis reikalingas visiems, jis paskatina ir įvertina tave, tačiau jei dirbtum šį darbą tik dėl pinigų, ilgai vienoje vietoje neužsisėdėtum. Nemėgdamas tokio gyvenimo būdo, šio darbo nedirbsi, per greit būsi įstrigęs prastos nuotaikos žabangose, tai įtakos darbo rezultatus ir galiausiai būsi priverstas palikti šį darbą.
           Jei gyveni kelionėmis, pinigai tikrai geriausiu atveju antroje vietoje šiame darbe. Šios specialybės žmonės dažnai ką uždirba, investuoja į knygas ir muziejus, paskaitas tolesnei savišvietai, kuri prisideda prie kelionės kokybės ir atsiperka žmonių vertinimais ir pačių kelionių gausa.
              Dažnai sulaukiamas klausimas – jeigu darbas yra kelionės, tai ką veikti per atostogas? Mes – gidai ir kelionių vadovai -  dažniausiai keliaujame ir per atostogas. Kai reikia rinktis, kur atostogauti, stengiamės pasirinkti tas šalis, kuriose nesame buvę. Keliaujant stengiamės susirinkti informaciją apie šalies kultūrą, maistą, gėrimus, lankomas vietas bei įdomias pramogas – taip praplėsdami dar labiau savo pasaulėžiūrą.

Kaip tapti geru kelionių vadovu arba gidu?
Organizuok kelionę taip, tarsi pats keliautum pirmą kartą. Pabandyk įsikūnyti į turisto kailį ir suteikti tą informaciją, kuri jam bus aktuali bei įdomi, atvykus pirmąjį kartą į šalį ar miestą.
 
(Paimta iš : http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleId=bf01adfd-218c-461e-be65-74ec327a2410)
 
Mūsų partneriai