Atostogauk be rūpesčių!

ATOSTOGAUK BE RŪPESČIŲ!
Prieš įsigyjant kelionę būtinai:
 • Gauk išsamią informaciją apie kelionę: transportą, apgyvendinimą, maitinimą ir maršrutą
 • Sužinok visą kelionės kainą
 • Sužinok, kas yra kelionės organizatorius
 • Valstybinio turizmo departamento svetainėje www.tourism.lt patikrink kelionių organizatoriaus draudimą dėl nemokumo ar bankroto ("Aktualus kelionių organizatorių sąrašas")
 • Susipažink su atsiliepimais apie kelionių organizatorių ir (ar) kelionių agentūrą
 • Gauk turizmo paslaugų sutartį ir susipažink su jos sąlygomis
 • Išsiaiškink sutarties nutraukimo sąlygas
 • Išsiaiškink skundų nagrinėjimo tvarką
 • Gauk kelionių organizatoriaus vietinio atstovo kontaktus
 • Gauk informaciją raštu apie tikslias kelionės sąlygas
Prieš perkant kelionę, išsiaiškink viską. Taip pat būtinai patikslink išvykimo laiką likus dienai iki kelionės ir saugok savo kelionės sutartį iki pat kelionės pabaigos!
 
AR TINKAMAI VYKDOMA TURIZMO PASLAUGŲ SUTARTIS?
 • Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl turizmo paslaugų sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui.
 • Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu.
 • Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos.
 • Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
 • Turistų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą organizuotos turistinės kelionės sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra 2 metai.
 • Ginčai dėl turizmo paslaugų sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Ginčus dėl turizmo paslaugų sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Turistas, teikdamas ginčą nagrinėti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kartu su pretenzija turi pateikti:
               1) turizmo paslaugų teikimo sutarties kopiją;
               2) apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
               3) susirašinėjimo dokumentų kopijas, jei buvo vykdomas susirašinėjimas su kelionių organizatoriumi elektroninėmis ryšio priemonėmis ir/arba raštu;
              4)  nuotraukų ir/ar vaizdo įrašų kopijas, jei buvo užfiksuota;
              5) kitas su turizmo paslaugų sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo susijusias dokumentų kopijas.
PASTABA:
Atkreiptinas dėmesys, kad kiekviena šalis turi savo viešbučių klasifikavimo sistemą ir reikalavimus dėl apgyvendinimo paslaugų lygio.
Teikiant pretenziją susijusią su apgyvendinimo paslaugų neatitikimu, pirmiausia būtina išsiaiškinti, kokia pasaulio valstybių viešbučių klasifikavimo sistema vadovaujasi šalis, kurioje suteikta apgyvendinimo paslauga.
Lietuvoje viešbučiai ir moteliai klasifikuojami pagal Europos klasifikavimo sistemą Hotelstars Union (www.hotelstars.eu). Šią klasifikavimo sistemą taiko dar 14 Europos šalių (Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Latvija, Luksemburgas, Malta, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija).
KELIONIŲ ORGANIZATORIUS NEMOKUS. KĄ DARYTI? 
 • Jei sužinojote, kad Jūsų kelionės organizatorius tapo nemokiu, pirmiausia:
             1)  susisiekite su kelionių pardavimo agentu, iš kurio įsigijote kelionę, ir gaukite jo turimą informaciją;
             2)  esant galimybei atsisakykite dar nesuteiktų paslaugų (pvz. vizos gavimo);
             3)  patikrinkite Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Turizmo departamento) interneto svetainėje www.tourism.lt skelbiamą informaciją.
 • Kelionių organizatoriaus, registruoto Lietuvos Respublikoje, nemokumo arba bankroto atvejais vartotojų interesams atstovauja Turizmo departamentas.
 • Turistas, siekdamas, kad būtų atlyginti jo nuostoliai, per 3 mėnesius nuo kelionių organizatoriaus nemokumo viešo paskelbimo dienos, turi kreiptis į Turizmo departamentą ir pateikti reikiamus dokumentus.
 • Prašymas teikiamas tik VIENĄ KARTĄ. Prašymų nereikia papildomai siųsti elektroniniu paštu ar faksu, ar pakartotinai pristatyti asmeniškai. 
 • Surinkęs turistų prašymus, Turizmo departamentas inicijuoja turistų patirtų išlaidų kompensavimo procedūrą iš kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo laidavimo draudimo.
 • Draudimo procedūra netaikoma nuostolių, patirtų įsigijus ne kelionės paketą, o vieną paslaugą (t.y. tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą, ar kt.), atlyginimui.
 • Asmenys, įsigiję tik vieną paslaugą, turi teisę dėl įmokėtų pinigų grąžinimo pareikšti kreditorinius reikalavimus Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
DĖL NELEGALAUS ORGANIZUOTŲ KELIONIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO
 • Organizuotos kelionės paslaugų paketas – tai yra dviejų ar daugiau turizmo paslaugų rinkinys, kuris sudaromas tuo pačiu tikslu ilgesniam nei 24 valandų laikotarpiui, arba yra įtraukta nakvynė. Paslaugų paketas nepriklauso nuo sudarymo būdo t.y. nesvarbu ar sudarytas iš anksto (standartinis) ar sudaromas individuliai, pagal konkretų turisto poreikį.
 • Kelionių agentūros negali sudaryti organizuotos kelionės paslaugų paketų. Už organizuotos kelionės paslaugų paketą atsako šį paketą sudaręs kelionių organizatorius (toliau – KO).
 • Kelionių agentūra gali tik perparduoti KO parengtus organizuotos kelionės paslaugų paketus.
 • Organizuotos kelionės paslaugų paketo išskaidymas į atskiras paslaugas, neatleidžia KO ar kelionių agentūros nuo prievolės sudaryti turizmo paslaugų teikimo sutartį su turistu.
 • Užsienyje, ne ES šalyse, registruoti organizuotų kelionių paslaugų teikėjai, norėdami teikti paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams, turi būti įsisteigę Lietuvoje ir gauti kelionių organizatoriaus pažymėjimą. Bet kurioje ES šalyje registruotas ir licencijuotas kelionių organizatorius gali teikti paslaugas Lietuvoje be apribojimų.
 • Turistas, įsigijęs kelionės paketą iš nelegalizuoto Lietuvoje užsienio KO, pats prisiima riziką dėl galimos žalos atlyginimo. Tokiu atveju turisto teisės ginamos tos šalies, kurioje šis užsienio KO yra registruotas, teisės aktų nuostatomis. Turistas, prieš pirkdamas tokią kelionę turi pats iš anksto išsiaiškinti, kur ir kaip jam reiktų ginti savo teises.
 • Turistas, įsigydamas nelegalų organizuotos kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas, turi pats įvertinti riziką ir papildomai apsidrausti nuo galimos žalos.
 • Apie sužinotus organizuotų kelionių teikimo pažeidimus reikia pranešti Turizmo departamentui.
GIDO PASLAUGŲ TEIKIMAS LIETUVOJE
 • Gido profesija Lietuvoje yra reglamentuojama. Lietuvoje gido paslaugų reglamentavimas nustatytas Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 28 straipsnyje.
 • Lietuvoje teikti gido paslaugas gali:  
     VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO IŠDUOTĄ GIDO PAŽYMĖJIMĄ TURINTIS ASMUO.
Gido pažymėjimą turintys asmenys skelbiami čia: www.tourism.lt/lt/paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai
 
     ES VALSTYBĖS NARĖS PILIETIS*, PATEIKĘS VALSTYBINIAM TURIZMO DEPARTAMENTUI IŠANKSTINĘ DEKLARACIJĄ.  *ES piliečiai - Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiai.
 • Tik gidas ekskursijų metu suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves.
APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS LIETUVOJE
 • Apgyvendinimo paslaugos – privalomai klasifikuojamos (viešbutis, motelis, kempingas, svečių namai) arba registruojamos Turizmo departamento interneto svetainėje www.tourism.lt (apartamentų kompleksas, poilsio namai, kaimo turizmas, nakvynės namai, nakvynė ir pusryčiai, turistinio laivo apgyvendinimo paslauga, turistinė stovyklavietė).
 • Viešbučiai ir moteliai klasifikuojami pagal Europos klasifikavimo sistemą Hotelstars Union (nuo 1* iki 5* Plius).  Pagal Turizmo departamento patvirtintą  sistemą/kriterijus - svečių namai (1* - 4*) ir kempingai (1* - 5*). Klasifikavimą vykdo Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija.
 • Klasifikavimo pažymėjimas turi būti pakabintas matomoje vietoje, pvz. registratūroje.
 • Turistų skundai dėl apgyvendinimo paslaugų kokybės turi būti pateikiami Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos – informaciją/išvadas tiekianti institucija.
 ___________________________
Informaciją, kurią reikia žinoti prieš įsigyjant kelionę, galite gauti e. paštu: prieziura@tourism.lt arba telefonu Vilniuje 8 706 64 976.
Informaciją parengė ir laimingos kelionės linki
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
http://www.tourism.lt 
 
Mūsų partneriai