KrisTravel

„Kai kuriems prireikia viso gyvenimo, kol pagaliau atranda Graikiją… Taigi rekomenduoju tai pradėti čia, dabar ir kartu su manimi!.” Kristina

Daugiau užfiksuotų nuotykių iš mūsų unikalių kelionių rasite čia:

Susisiekti su mumis!

Prašome palaukti...
Iškilus klausimams planuojant savo atostogas Graikijoje arba jau esant pačioje Graikijoje galite visada susisiekti su mumis! Greičiausiai mus rasite tel.: +370 6300 6007 Kristina +30690 8444460 Kristina +30693 2663818 Vaida +370 6846 3104 Vaida Arba rašykite el.paštu, arba į facebook!
Image Alt

Atostogauk be rūpesčių

ATOSTOGAUK BE RŪPESČIŲ!
Prieš įsigyjant kelionę būtinai:

 • Gauk išsamią informaciją apie kelionę: transportą, apgyvendinimą, maitinimą ir maršrutą
 • Sužinok visą kelionės kainą
 • Sužinok, kas yra kelionės organizatorius
 • Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnybos svetainėje https://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128  patikrink kelionių organizatoriaus draudimą dėl nemokumo ar bankroto.
 • Susipažink su atsiliepimais apie kelionių organizatorių ir (ar) kelionių agentūrą
 • Gauk turizmo paslaugų sutartį ir susipažink su jos sąlygomis
 • Išsiaiškink sutarties nutraukimo sąlygas
 • Išsiaiškink skundų nagrinėjimo tvarką
 • Gauk kelionių organizatoriaus vietinio atstovo kontaktus
 • Gauk informaciją raštu apie tikslias kelionės sąlygas

Prieš perkant kelionę, išsiaiškink viską. Taip pat būtinai patikslink išvykimo laiką likus dienai iki kelionės ir saugok savo kelionės sutartį iki pat kelionės pabaigos!

AR TINKAMAI VYKDOMA TURIZMO PASLAUGŲ SUTARTIS?

 • Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl turizmo paslaugų sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui.
 • Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu.
 • Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos.
 • Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
 • Turistų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą organizuotos turistinės kelionės sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra 2 metai.
 • Ginčai dėl turizmo paslaugų sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Ginčus dėl turizmo paslaugų sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Turistas, teikdamas ginčą nagrinėti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kartu su pretenzija turi pateikti:

1) turizmo paslaugų teikimo sutarties kopiją;
2) apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3) susirašinėjimo dokumentų kopijas, jei buvo vykdomas susirašinėjimas su kelionių organizatoriumi elektroninėmis ryšio priemonėmis ir/arba raštu;
4)  nuotraukų ir/ar vaizdo įrašų kopijas, jei buvo užfiksuota;
5) kitas su turizmo paslaugų sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo susijusias dokumentų kopijas.
PASTABA:
Atkreiptinas dėmesys, kad kiekviena šalis turi savo viešbučių klasifikavimo sistemą ir reikalavimus dėl apgyvendinimo paslaugų lygio.
Teikiant pretenziją susijusią su apgyvendinimo paslaugų neatitikimu, pirmiausia būtina išsiaiškinti, kokia pasaulio valstybių viešbučių klasifikavimo sistema vadovaujasi šalis, kurioje suteikta apgyvendinimo paslauga.
Lietuvoje viešbučiai ir moteliai klasifikuojami pagal Europos klasifikavimo sistemą Hotelstars Union (www.hotelstars.eu). Šią klasifikavimo sistemą taiko dar 14 Europos šalių (Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Latvija, Luksemburgas, Malta, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija).

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS NEMOKUS. KĄ DARYTI? 

 • Jei sužinojote, kad Jūsų kelionės organizatorius tapo nemokiu, pirmiausia:

1)  susisiekite su kelionių pardavimo agentu, iš kurio įsigijote kelionę, ir gaukite jo turimą informaciją;
2)  esant galimybei atsisakykite dar nesuteiktų paslaugų (pvz. vizos gavimo);
3)  patikrinkite Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetinėje svetainėje skelbiamą informaciją.

 • Kelionių organizatoriaus, registruoto Lietuvos Respublikoje, nemokumo arba bankroto atvejais vartotojų interesams atstovauja Vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
 • Turistas, siekdamas, kad būtų atlyginti jo nuostoliai, per 3 mėnesius nuo kelionių organizatoriaus nemokumo viešo paskelbimo dienos, turi kreiptis į Vartotojų teises ir pateikti reikiamus dokumentus.
 • Prašymas teikiamas tik VIENĄ KARTĄ. Prašymų nereikia papildomai siųsti elektroniniu paštu ar faksu, ar pakartotinai pristatyti asmeniškai. 
 • Surinkusi turistų prašymus, Vartotojų teisės inicijuoja turistų patirtų išlaidų kompensavimo procedūrą iš kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo laidavimo draudimo.
 • Draudimo procedūra netaikoma nuostolių, patirtų įsigijus ne kelionės paketą, o vieną paslaugą (t.y. tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą, ar kt.), atlyginimui.
 • Asmenys, įsigiję tik vieną paslaugą, turi teisę dėl įmokėtų pinigų grąžinimo pareikšti kreditorinius reikalavimus Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

DĖL NELEGALAUS ORGANIZUOTŲ KELIONIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

 • Organizuotos kelionės paslaugų paketas – tai yra dviejų ar daugiau turizmo paslaugų rinkinys, kuris sudaromas tuo pačiu tikslu ilgesniam nei 24 valandų laikotarpiui, arba yra įtraukta nakvynė. Paslaugų paketas nepriklauso nuo sudarymo būdo t.y. nesvarbu ar sudarytas iš anksto (standartinis) ar sudaromas individuliai, pagal konkretų turisto poreikį.
 • Kelionių agentūros negali sudaryti organizuotos kelionės paslaugų paketų. Už organizuotos kelionės paslaugų paketą atsako šį paketą sudaręs kelionių organizatorius (toliau – KO).
 • Kelionių agentūra gali tik perparduoti KO parengtus organizuotos kelionės paslaugų paketus.
 • Organizuotos kelionės paslaugų paketo išskaidymas į atskiras paslaugas, neatleidžia KO ar kelionių agentūros nuo prievolės sudaryti turizmo paslaugų teikimo sutartį su turistu.
 • Užsienyje, ne ES šalyse, registruoti organizuotų kelionių paslaugų teikėjai, norėdami teikti paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams, turi būti įsisteigę Lietuvoje ir gauti kelionių organizatoriaus pažymėjimą. Bet kurioje ES šalyje registruotas ir licencijuotas kelionių organizatorius gali teikti paslaugas Lietuvoje be apribojimų.
 • Turistas, įsigijęs kelionės paketą iš nelegalizuoto Lietuvoje užsienio KO, pats prisiima riziką dėl galimos žalos atlyginimo. Tokiu atveju turisto teisės ginamos tos šalies, kurioje šis užsienio KO yra registruotas, teisės aktų nuostatomis. Turistas, prieš pirkdamas tokią kelionę turi pats iš anksto išsiaiškinti, kur ir kaip jam reiktų ginti savo teises.
 • Turistas, įsigydamas nelegalų organizuotos kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas, turi pats įvertinti riziką ir papildomai apsidrausti nuo galimos žalos.
 • Apie sužinotus organizuotų kelionių teikimo pažeidimus reikia pranešti Turizmo departamentui.

GIDO PASLAUGŲ TEIKIMAS LIETUVOJE IR ES ŠALYSE

 • Gido profesija Lietuvoje ir ES yra reglamentuojama.
 • Lietuvoje gido paslaugas reglamentuoja šie teisės aktai:
 • Lietuvoje ir ES teikti gido paslaugas gali:  

Lietuvos Turizmo įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantis ir gido pažymėjimą turintis fizinis asmuo, kuris ekskursijų metu suteiks specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves. Gidas privalo turėti Licenziją. Ar gidas turi pažymėjimą ir licenziją galite patikrinti šioje nuorodoje https://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128

ES VALSTYBĖS NARĖS PILIETIS*, PATEIKĘS VALSTYBINĖMS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOMS IŠANKSTINĘ DEKLARACIJĄ.

*ES piliečiai – Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiai.

 • Tik gidas ekskursijų metu suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves.

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS LIETUVOJE

 • Apgyvendinimo paslaugos – privalomai klasifikuojamos (viešbutis, motelis, kempingas, svečių namai) arba registruojamos Vartotojų teisių interneto svetainėje   https://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128 (apartamentų kompleksas, poilsio namai, kaimo turizmas, nakvynės namai, nakvynė ir pusryčiai, turistinio laivo apgyvendinimo paslauga, turistinė stovyklavietė).
 • Viešbučiai ir moteliai klasifikuojami pagal Europos klasifikavimo sistemą Hotelstars Union (nuo 1* iki 5* Plius).   Klasifikavimą vykdo Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija.
 • Klasifikavimo pažymėjimas turi būti pakabintas matomoje vietoje, pvz. registratūroje.
 • Turistų skundai dėl apgyvendinimo paslaugų kokybės turi būti pateikiami Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

___________________________
Informaciją, kurią reikia žinoti prieš įsigyjant kelionę, galite rasti :

https://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128

 

KUOM SKIRIASI KELIONIŲ VADOVAS NUO GIDO?!!!

Gidas – nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis ir gido pažymėjimą turintis fizinis asmuo, kuris ekskursijų metu teikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves;

Kelionių vadovas –  fizinis asmuo, kuris teikia kelionės informaciją ir lydi turistus kelionėse šalies viduje ar užsienyje;

Ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis objektų ar vietovių lankymas pagal nustatytą maršrutą, kai dalyvauja gidas;

Organizuota turistinė kelionė – ne mažiau kaip dviejų skirtingų turizmo paslaugų  keleivių vežimo, apgyvendinimo, kuris nėra neatsiejama keleivių vežimo dalis ir yra skirtas ne nuolatinio gyvenimo tikslams, automobilių, motociklų ar kitų motorinių transporto priemonių nuomos ir kitos paslaugos, neatsiejamos nuo šioje dalyje nurodytų turizmo paslaugų, derinys.

Pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Parengta pagal: LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMĄ.

Taigi išsiaiškiname kas, kaip ir prie ko paprastais žodžiais.

Daugelis maišo šiuos du dalykus, net ir turizmo agentūrų darbuotojai. Visų pirma, šioms dvejoms specialybėms parengti yra reikalingi kursai, ir beje, kursai atskirai būna tiek kelionių vadovams, tiek gidams. Norint gauti pažymėjimą ir oficialiai tapti gidu reikia turėti universitetinį išsilavinimą ir baigti spec. kursus. Tapti kelionių vadovu yra nebūtina turėti universitetinį išsilavinimą, o baigti spec. kursus – tik rekomenduojama!

Tiek Gidas turėdamas savo pažymėjimą, tiek ir Kelionių vadovas turėdamas kelionių vadovo pažymėjimą su savo grupe gali keliauti po visą pasaulį. Yra nemažai valstybių, kur grupės turistų neleidžia keliauti, jeigu jie neturi savo kelionių vadovo (juo gali būti ir gidas).

Paprastai tariant Gidas gali būti ir gidu ir kelionių vadovu, bet Kelionių vadovas gali būti tik kelionių vadovu.
Dažniausiai kelionių vadovas atlydi savo grupę iki muziejaus ar kitos lankomos vietos ir perduoda vietiniam gidui.
Taigi dažniausiai norėdami palengvinti savo buvimą kitoje svetimoje šalyje pirmiausiai jūs samdotės kelionių vadovą, o tada, norėdami išsamiau ir daugiau sužinoti apie lankomus muziejus, galerijas ir kitas vietas, samdotės ten dirbančius vietinius gidus. Kartais pasitaiko, kad pats gidas jums praves visos dienos ekskursiją ir kelionės metu ir muziejuose.

Gidas sutinkantis grupes ir pravedantis ekskursijas sutikimo vietoje, pvz.: jūs atvykstate i Atėnų archeologinį muziejų, ten jus pasitinka vietinis gidas, kuris jums viską pasakoja tik apie tai, kas yra tame muziejuje. Gidas teikia visą pilną informaciją ekskursijos metu apie tą vieną (gali būti ir keli) lankomą objektą.
Gidas taip pat gali sudarinėti, organizuoti ir pardavinėti savo asmenines ekskursijas , kurių metu jūs galėsite kartu su savo gidu lankyti lankomus mokamus istorinius objektus. Ekskursija gali užtrukti net ir visą dieną ir susidarys iš kelių lankomų objektų. Tokiu atveju jums nereikės papildomai samdytis kelionių vadovo.

Kelionių vadovas – žmogus lydintis grupes kelionių metu. Kelionių vadovas gali lydėti savo grupę nuo pat pirmo pradinio išvykimo taško. Pvz.: Jūs išvykstate iš savo šalies jau kartu su kelionių vadovu. Taip pat kelionių vadovas gali būti vietinis toje šalyje, į kurią jūs atvykstate ir lydėti jus kelionės metu po tą šalį, kurioje jūs keliaujate. Tačiau kelionių vadovas jums negalės vesti ekskursijos. kai lankysite kokius nors mokamus istorinius objektus jums reikės ten samdyti vietinį gidą. Pvz.: Jūs atvykstate į Graikiją ir norite po ją pakeliauti, o ne sėdėti vien tik viešbučio teritorijoje, jūs samdotės kelionių vadovą, kad jums būtų viskas paprasčiau arba tiesiog keliaujate patys. O atvykus iki Akropolio muziejaus jūs ten samdotės vietinį gidą, kuris jums praveda ekskursiją, arba tiesiog muziejų lankote patys vieni be gido ir kelionių vadovo.
Kelionių vadovas trumpai pasakoja apie pravažiuojančius objektus, pasako svarbiausius dalykus apie lankomus objektus – kodėl juos reikia pamatyti, ką jie reiškia, kuom jie žavūs ir išskirtiniai.
Kelionių vadovas paprastai lydi turistus pačios kelionės metu, kitaip tariant užsiima organizaciniais dalykais, tokiais kaip nuvežimas i viešbutį, apgyvendinimas, kelių ir vietovių žinojimas, nurodymas kur ir kaip keliauti, kur skaniau pavalgyti, kur nueiti į tuoletą, kur geriau apsipirkti ir pan.
Paprastai kelionių vadovams dirbti tenka kartu su gidais, nes kelionių vadovas negali vesti ekskursijos lankomų objektų viduje. Tai gali daryti tik gidas, turintis licenziją.
Kelionių vadovo pagrindinės funkcijos – sužiūrėti, kad ekskursijos arba visos kelionės programa įvyktų taip, kaip ir numatyta. Kad nebūtų vėlavimų, išspręsti netikėtai iškilusias problemas, vertėjauti kelionės metu ir būti pagalbininku visose situacijose.

Kokių asmeninių savybių reikia gidui ir kelionių vadovui?

Ypač svarbu išmanyti šalį, į kurią keliauji, būti ryžtingam, drąsiam, komunikabiliam, žingeidžiam, turėti lyderio savybių. Turi gebėti vesti grupelę žmonių per krūvą išbandymų, su kuriais susiduri kiekvieną dieną, kai nesi savo komforto zonoje – biure ar namuose.

Su kokiais sunkumais dažniausiai susiduria gidai ir kelionių vadovai savo darbe?

Sudėtinga dirbti su kitų šalių vietiniais žmonėmis, kurie turi ilgametes nusistovėjusias tradicijas, požiūrius, etiketą ir panašiai. Reikia išmokti prisitaikyti ir susitaikyti su čionykščiais papročiais. Kaip visada vietiniai primena – šioje šalyje daryk taip, kaip vietiniai daro.

Kodėl žavus šis darbas? Kas galėtų tapti gidais ir kelionių vadovais?

Gido ir kelionių vadovo darbas žavus, nes visada yra iššūkių, kuriuos reikia įveikti. Kiekviena ekskursija ar kelionė yra unikali. Skirtingi žmonės atneša skirtingos patirties. Yra galimybė susipažinti su kitų kultūrų žmonėmis, netgi kartu su jais dirbti, artimiau juos pažinti, kažką naujo iš jų išmokti. Nemažai laiko praleidžiama su tos šalies kitais vietiniais gidais, kurie pasidalina savo pasaulio suvokimu bei patirtimi. Tapti gidais ar kelionių vadovais rekomenduojama  tiems, kurie gali namus palikti neribotam laikui ir, viską metę, išvažiuoti, taip tiems, kurie gali gyventi be savo draugų, šeimos ir artimųjų. Reikia būti stipriu žmogumi, mokančiu susitvarkyti netikėtose situacijose, turinčiu greitą reakciją ir randančiu sprendimus.

Gido organizuojamos apžvalginės ekskursijos.

Jos paprastai daugiatemės, jose naudojama istorinė ir šiuolaikinė medžiaga. Jose rodomi įvairūs objektai – istorijos, kultūros, gamtos paminklai, pastatai, gamtos objektai, garsių įvykių vietos, ypatingos miestų vietos, pramonės ar žemės ūkio objektai. Jose pateikiama apibendrinta informacija, suteikianti bendrą vaizdą apie miestą, vietovę, įmonę ar įstaigą. Gali apimti labai plačius laikinius rėmus – pvz., miesto istorija nuo pirmųjų priešistorinių gyvenviečių.

GIDO arba KELIONIŲ VADOVO kailyje

Aplinkiniai, išgirdę, jog dirbi gide arba kelionių vadove, pradeda aikčioti ir pavydėti. Visi mano, kad šios specialybės žmonės praktiškai visada poilsiauja, daug keliauja ir daug pamato. Sutinkam, galbūt žiūrint iš šalies atrodo, jog šis darbas lengvas ir labiau jį galima vadinti atostogomis nei darbu. Tačiau… Neplanuotose situacijose neišvengiamai atsirandantis stresas, tiesioginis kontaktas su įvairiais žmonėmis, privaloma plati šypsena ir budrumas – nuolatiniai profesiniai palydovai.
Gidų ir kelionių vadovų didžioji aistra yra kelionės ir ekskursijos, kitaip ir būti negalėtų, todėl kiekviena kelionė ar ekskursija yra nepakartojama ir išskirtinė. Nesvarbu, kad tai gali būti 30-tas kartas Graikijoje ar Kipre. Tačiau vien noro keliauti nepakanka. Reikia būti geru psichologu, kadangi nemaža dalis  turistų vyksta ne tik pamatyti neaplankytų kraštų. Dauguma vežasi ir savo bėdas, problemas, aktualijas, darbus ir net nenoromis kreipiasi į kelionių vadovą ar gidą. Mokėjimas išklausyti, pagirti ir nedalinti neprašytų patarimų – didelis mokslas. Todėl svarbiausias dalykas šiame darbe, galime sakyti, jog tai – kantrybė. Nori ar nenori, jos išmoksti, tik vieni turi ribotus kantrybės išteklius, o kiti ją nuolat augina, vis labiau stebindami patys save ir įveikdami neįtikėtinas situacijas.
Kaip ir kiekviename darbe, taip ir gido ar kelionių vadovo profesija turi ir neigiamų pusių, kurios pamažu persiduoda ir į kasdienį gyvenimą. Fizinis nuovargis, jautresnė nervų sistema bei perdėta reakcija į smulkmenas – mūsų priešas. Tačiau  privalumų yra daugiau nei trūkumų – nuolatinis tobulėjimas, išugdytas punktualumas, patenkintas žingeidumas, besiplečiantis akiratis, galimybės pabuvoti ten, kur kiti gal tik svajoja. Be to, įvairias šalis ar vietoves pamatai visais metų laikais. Nežinai, ką reiškia rutina, nes esi nuolatiniame veiksme, mezgi naujas pažintis… Galima būtų vardinti ir vardinti.
Akivaizdu, jog pliusai ima viršų.
Tačiau norint šį darbą dirbti kokybiškai, reikia jį dirbti ribotą laiką arba periodiškai. Gido ir kelionių vadovo profesiją galima būtų priskirti toms profesijoms, kurios reikalauja ypatingai daug pastangų. Jei pradeda pabosti žmonės, jei pajuntama, jog mieliau jų nematyti ir geriau keliauti vienam, tai ženklas, jog reikėtų pamąstyti apie pasitraukimą. Turistui esi įdomus tol, kol jis jaučia tavo natūralumą, mato, jog atlieki darbą ne kaip prievolę, o kaip malonumą. Priešingu atveju, norimo rezultato nebus. Be abejonės ir turistų tarpe pasitaiko tokių, kuriems neįdomus nei tu, nei tavo pasakojimai, nei dar bala žino kas. Tačiau nereikia kreipti dėmesio, dirbama ne dėl tokių. Blogi prisiminimai dingsta, lieka tik gerieji. Visada malonu sutikti gatvėje besišypsančius buvusius turistus, gauti sveikinimus įvairių švenčių proga ir sulaukti skambučio su prašymais pagelbėti kitoje kelionėje. Tai – geriausias atpildas.
Žinoma, yra ir finansinis atpildas. Atlyginimas šiame darbe palyginus neblogas, tačiau atsakomybė bei sudegintos nervų ląstelės taip pat kainuoja. Tačiau tikrai didžioji dalis kelionių vadovų ir gidų dirba ne dėl pinigų, bet dėl to, jog jiems patinka kelionės, žmonės, įspūdžiai. Atlygis reikalingas visiems, jis paskatina ir įvertina tave, tačiau jei dirbtum šį darbą tik dėl pinigų, ilgai vienoje vietoje neužsisėdėtum. Nemėgdamas tokio gyvenimo būdo, šio darbo nedirbsi, per greit būsi įstrigęs prastos nuotaikos žabangose, tai įtakos darbo rezultatus ir galiausiai būsi priverstas palikti šį darbą.
Jei gyveni kelionėmis, pinigai tikrai geriausiu atveju antroje vietoje šiame darbe. Šios specialybės žmonės dažnai ką uždirba, investuoja į knygas ir muziejus, paskaitas tolesnei savišvietai, kuri prisideda prie kelionės kokybės ir atsiperka žmonių vertinimais ir pačių kelionių gausa.
Dažnai sulaukiamas klausimas – jeigu darbas yra kelionės, tai ką veikti per atostogas? Mes – gidai ir kelionių vadovai –  dažniausiai keliaujame ir per atostogas. Kai reikia rinktis, kur atostogauti, stengiamės pasirinkti tas šalis, kuriose nesame buvę. Keliaujant stengiamės susirinkti informaciją apie šalies kultūrą, maistą, gėrimus, lankomas vietas bei įdomias pramogas – taip praplėsdami dar labiau savo pasaulėžiūrą.

Kaip tapti geru kelionių vadovu arba gidu?
Organizuok kelionę taip, tarsi pats keliautum pirmą kartą. Pabandyk įsikūnyti į turisto kailį ir suteikti tą informaciją, kuri jam bus aktuali bei įdomi, atvykus pirmąjį kartą į šalį ar miestą.

Arba sudalyvauk PROFESIONALIUOSE GIDO AR KELIONIŲ VADOVO MOKYMUOSE , kuriuos rengiame mes kartu su VŠĮ „Baltijos Gidas”. Daugiau apie šiuos profesionalių gidų rengimo kursus informacijos rasite čia:

 

You don't have permission to register